apse
Association for Public Service Excellence
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • apse Blog
Who we are
What we do
Events

Commercial Coordinator - Neath Port Talbot County Borough Council

Commercial Coordinator - Neath Port Talbot County Borough Council

Job Title:                     Commercial Coordinator

Location:                     Port Talbot Civic Centre

Reference:                  HRA15259/6904

Salary:                        £41,915 - £46,587 per annum plus market pay supplement 

Appointment type:       Permanent

Hours:                         37 hours per week

Closing Date:              30th May 2019

 

Neath Port Talbot Council (NPT) is looking for a suitably qualified and experienced person to act as the ‘Commercial Ambassador’ for NPT in both internal and external contexts.

Reporting to the Assistant Chief Executive, you will provide corporate and cross-directorate support for the initiation, evaluation, development and implementation of commercial initiatives and activities. You will also ensure that NPT’s pipeline of commercial initiatives and activities retains direction and momentum.

You will bring commercial expertise, based on a robust understanding of market dynamics and commercial concepts to this new role e.g. marketing, sales, business development, cost management and profit and loss. Exposure to local government/public sector and commercial finance and accounting is highly desirable.

For an informal discussion, please contact Mrs. Jayne Banfield, Principal Officer Policy and Democratic Services, on 01639 686165 or email j.banfield@npt.gov.uk.

You may apply online, download an application pack or contact the HR Employment Support Team by e-mail at jobs@npt.gov.uk or by telephone (01639) 686837 quoting the post title and reference number.

 

Teitl y Swydd: Cydlynydd Masnachol

Lleoliad: Canolfan Ddinesig Port Talbot

Cyfeirnod: HRA15259 / 6904

Cyflog: £ 41,915 - £ 46,587 y flwyddyn ynghyd ag ychwanegiad cyflog y farchnad

Math o benodiad: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 30 Mai 2019

 

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot (CNPT) yn chwilio am berson â chymwysterau a phrofiad addas i weithredu fel ‘Llysgennad Masnachol 'CNPT mewn cyd-destunau mewnol ac allanol.

Yn atebol i'r Prif Weithredwr Cynorthwyol, byddwch yn darparu cefnogaeth gorfforaethol a thraws-gyfarwyddiaeth ar gyfer cychwyn, gwerthuso, datblygu a gweithredu mentrau a gweithgareddau masnachol. Byddwch hefyd yn sicrhau bod cynlluniau a gweithgareddau masnachol CNPT yn cadw cyfeiriad a momentwm.

Byddwch yn dod ag arbenigedd masnachol, yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o ddeinameg y farchnad a chysyniadau masnachol i'r rôl newydd hon e.e. marchnata, gwerthu, datblygu busnes, rheoli costau ac elw a cholled. Mae dod i gysylltiad â llywodraeth leol / y sector cyhoeddus a chyllid a chyfrifo masnachol yn ddymunol iawn.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Mrs. Jayne Banfield, Prif Swyddog Gwasanaethau Polisi a Democrataidd, ar 01639 686165 neu e-bostiwch j.banfield@npt.gov.uk.

Gallwch wneud cais ar-lein, lawrlwytho pecyn cais neu gysylltu â'r Tîm Cymorth Cyflogaeth AD drwy e-bost ar jobs@npt.gov.uk neu drwy ffonio (01639) 686837 gan ddyfynnu teitl a chyfeirnod y swydd.

Promoting excellence in public services

APSE (Association for Public Service Excellence) is a not for profit unincorporated association working with over 300 councils throughout the UK. Promoting excellence in public services, APSE is the foremost specialist in local authority frontline services, hosting a network for frontline service providers in areas such as waste and refuse collection, parks and environmental services, cemeteries and crematorium, environmental health, leisure, school meals, cleaning, housing and building maintenance.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • apse Blog